Tervezett visszavonások

A következőkben felsorolt forrásdokumentum nélküli nemzeti szabványok visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.
Az MSZT köszönettel vesz a szabványok visszavonásával kapcsolatban minden olyan javaslatot és véleményt, amely a tervezett visszavonás(oka)t érinti. Ha az adott szabványra nem érkezik észrevétel, azt az MSZT visszavonja.

A véleményeket legkésőbb a megadott felszólalási határidőre kérjük megküldeni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

 

Felszólalási határidő: 2021. május 24.

Felvilágosítást ad: Bernáth Csaba, e-mail: cs.bernath@mszt.hu

79

Faipar

79.020

 

MSZ 6771-9:1985

Faanyagvédelem. Faanyagvédő szerek fémkorróziós hatásának meghatározása

91

Építőanyagok és építés

91.080.10

 

MSZ-04-422:1990

Teherhordó fémhorgonyok műszaki követelményei és vizsgálata

91.080.40

 

MSZ 4752-2:2001

Feszített vasbeton távközlési oszlopgyámok. eF jelű oszlopgyám

MSZ 9372-4:1990

Feszített beton födémgerendák. EP jelű födémgerendák

91.100.15

 

MSZ 18286-2:1980

Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálata. Hővezetőképesség meghatározása Bock-módszerrel

93

Mélyépítés

93.080.30

 

MSZ 11343:1976

Gyalog- és kerékpárút csőkorlát vasbeton oszlopokkal

 

 

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

06-1-456-6840