Szabványok márciusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

 

1. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabványok

MSZ EN 60320-1:2016 Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60320-1:2015) helyesbítése a következő:

24.1. Hőállóság

A második bekezdést a következőre kell cserélni:

Vezeték-tehermentesítők és vezetéktörés-gátlók részeit, valamint a vezetékkel egybeöntött lengő készülékcsatlakozó-aljzatok érintkezőit nem közvetlenül körülvevő részeket, illetve a kerámiából készült részeket és a 0,2 A-es lengő készülékcsatlakozó-aljzatokat nem kell e vizsgálatnak alávetni.

A felsorolás utolsó két mondatát a következőre kell cserélni:

  • 125 °C ± 2 °C-on, a 7.1. szakasz a) pontja szerint osztályozott, (hideg körülményekre alkalmas), az áramvezető részeket és a védőáramkör részeit helyzetben tartó csatlakozószerelvény-részek esetén (a 0,2 A-es bemeneti készülékcsatlakozók kivételével);
  • 75 °C ± 2 °C-on, a 7.1. szakasz a) pontja szerint osztályozott, (hideg körülményekre alkalmas) egyéb csatlakozószerelvény-részek és a 0,2 A-es bemeneti készülékcsatlakozók összes része esetén.

A helyesbítés forrása: EN 60320-1:2015/AC:2019, June

MSZ EN 61439-3:2013 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzettség nélküli személyek által kezelhető elosztótáblák (DBO) (IEC 61439-3:2012) helyesbítése a következő:

101. ábra: Példa a melegedés igazoló ellenőrzésére egy teljes DBO vizsgálatával a 10.10.2.3.6. szakasz szerint

A meglévő 3. MEGJEGYZÉS-t a következő új megjegyzésre kell cserélni:

3. MEGJEGYZÉS:

A funkcionális egység (az áramkör) névleges árama az az áramérték, amelyet a BERENDEZÉSgyártó ad meg, és amely a készülék névleges áramánál kisebb lehet a vonatkozó készülékszabvány szerint.

AA1. táblázat: A BERENDEZÉSgyártó és a felhasználó közötti megállapodás tárgyát képező esetek

A „Zárlati szilárdság” alatti első sor második oszlopában a meglévő szakaszhivatkozást a következőre kell cserélni:

Független zárlati áram a táplálási kapcsokon Icp (kA)

3.8.7.

A helyesbítés forrása: EN 61439-3:2012/AC:2019, April

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

 

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 1130:2020

Gyermekbútorok. Bölcsők. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

EN 1130:2019/AC:2020, December

MSZ EN 50291-1:2018

Gázérzékelők. Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóépületekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények

EN 50291-1:2018/AC:2021, January

MSZ EN IEC 60384-17:2019

Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzáto­rok. 17. rész: Termékcsoport-előírás. Állandó kapacitású, fémezett polipropilénfólia dielektrikumú, váltakozó feszültségű és impulzusüzemű kondenzátorok

(IEC 60384-17:2019)

EN IEC 60384-17:2019/AC:2021, January

 

MEGJEGYZÉS: A CEN által kiadott, javítási értesítővel közzétett helyesbített kiadások a helyesbítéseken túl tartalmazzák az európai szabványokhoz tartozó (ha releváns) európai módosításokat is.

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.