Szabványok novemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. november 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

3. Nemzeti szabványok helyesbítése

3.1. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 55016-1-5:2015

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHztől 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014)

EN 55016-1-5:2015/AC:2020,

September

MSZ EN 55016-2-1:2014

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei.

A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014)

EN 55016-2-1:2014/AC:2020,

September

 

 

 

3.2. CEN által kiadott javítási értesítő

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A helyesbített nemzeti szabvány

Az ISO által kiadott

helyesbített változat címe

hivatkozási száma

címe

MSZ EN ISO 20257-1:2020

Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Az úszó LNG-szerelvények kialakítása. 1. rész:

Általános követelmények (ISO 20257-1:2020)

Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Az úszó LNG-szerelvények kialakítása. 1. rész: Általános követelmények (ISO 20257-1:2020, 2020. októberi helyesbített változat)

 

 

MEGJEGYZÉS: A CEN által kiadott, javítási értesítővel közzétett helyesbített kiadások a helyesbítéseken túl tartalmazzák az európai szabványokhoz tartozó (ha releváns) európai módosításokat is.

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.