Szabványok augusztusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. augusztus 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

 

3. Nemzeti szabványok helyesbítése

 

3.1. MSZT által kiadott helyesbítés

 

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabvány magyar nyelvű címoldalán

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN 15934:2013

Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. A száraz maradék vagy a víztartalom meghatározása után a szárazanyag-tartalom kiszámítása

Címoldal

 

Az MSZ 318-3:1979 és az

MSZE 21420-18:2005 helyett.

 

3.2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

MSZ CLC/TR 50555:2011 Kimaradási mutatók helyesbítése a következő:

Az Előszó első bekezdésébe a következőt kell beilleszteni:

„…a CEER-rel együttműködve.”

A helyesbítés forrása: CLC/TR 50555:2010/AC:2011, Február

 

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 17152-1:2020

Műanyag csővezetékrendszerek nem ivóvíz nyomás nélküli, föld alatti szállításához és tárolásához. Szikkasztó-, csillapító- és tároló­rendszerekhez használt bokszok. 1. rész: Polipropilénből (PP) és kemény poli(vinil-klorid)-ból (PVC-U) készült esővízbokszok előírásai

EN 17152-1:2019/AC:2020, June

MSZ EN IEC 61000-4-11:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata

(IEC 61000-4-11:2020)

EN IEC 61000-4-11:2020/AC:2020, June

 

3.3. CEN által kiadott javítási értesítő

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.

 

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

Az ISO által kiadott helyesbített
változat címe

hivatkozási száma

címe

MSZ EN ISO 3175-2:2018

Textíliák. A kelmék és a ruha­darabok szakmai karbantartása, vegytisztítása és nedvestisztítása. 2. rész: A tetraklór-etilénes tisztítás és utánkezelés teljesít­ményének vizsgálati eljárása (ISO 3175-2:2017)

Textíliák. A kelmék és a ruhadarabok szakmai karbantartása, vegytisztítása és nedvestisztítása. 2. rész: A tetra-klór-etilénes tisztítás és utánkezelés teljesítményének vizsgálati eljárása

(ISO 3175-2:2017, 2019. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 3175-3:2018

Textíliák. A kelmék és a ruha­darabok szakmai karbantartása, vegytisztítása és nedvestisztítása. 3. rész: A szénhidrogén-oldószeres tisztítás és utánkezelés teljesítményének vizsgálati eljárása (ISO 3175-3:2017)

Textíliák. A kelmék és a ruhadarabok szakmai karbantartása, vegytisztítása és nedvestisztítása. 3. rész: A szén­hidrogén-oldószeres tisztítás és után­kezelés teljesítményének vizsgálati eljárása (ISO 3175-3:2017, 2019. de­cemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 3175-4:2018

Textíliák. A kelmék és a ruha­darabok szakmai karbantartása, vegytisztítása és nedvestisztítása. 4. rész: Eljárás a szimulált nedvestisztítást alkalmazó tisztítás és utánkezelés teljesít­ményvizsgálatához

(ISO 3175-4:2018)

Textíliák. A kelmék és a ruhadarabok szakmai karbantartása, vegytisztítása és nedvestisztítása. 4. rész: Eljárás a szimulált nedvestisztítást alkalmazó tisztítás és utánkezelés teljesítmény­vizsgálatához (ISO 3175-4:2018, 2019. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10077-1:2017

Ablakok, ajtók és társított szer­kezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása. 1. rész: Általános előírások (ISO 10077-1:2017)

Ablakok, ajtók és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőát­bocsátási tényező számítása. 1. rész: Általános előírások

(ISO 10077-1:2017, 2020. februári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 19085-10:2019

Famegmunkáló gépek. Biztonság. 10. rész: Kültéri körfűrészgépek (asztali körfűrészgépek) (ISO 19085-10:2018, 2018. novemberi helyesbített változat)

Famegmunkáló gépek. Biztonság. 10. rész: Kültéri körfűrészgépek (asztali körfűrészgépek)

(ISO 19085-10:2018, 2019. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 20696:2019

Steril, egyszer használatos uro­lógiai hólyagkatéterek

(ISO 20696:2018, 2018. szep­temberi helyesbített változat)

Steril, egyszer használatos urológiai hólyagkatéterek (ISO 20696:2018, 2019. decemberi helyesbített változat)

 

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.