Szabványok januári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. január 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

 

1. MSZT által kiadott helyesbítések

 

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

 

 

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN 15980:2012

Levegőminőség. A kiülepedett benzo[a]antracén, benzo[b]fluorantén, benzo[j]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[a]pirén, dibenz[a,h]antracén és indeno[1,2,3-cd]pirén meghatározása

Címoldal

Az MSZ 21454-4:1985 helyett.

 

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabványok magyar nyelvű címoldalán

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN 15549:2008

Levegőminőség. A benzo[a]pirén koncentrációjának mérése szabványos módszerrel környezeti levegőben

Címoldal

Az MSZ 21454-4:1985 helyett.

MSZ EN 14902:2006

A környezeti levegő minősége. A Pb, a Cd, az As és a Ni mérése szabványos módszerrel a szálló por PM10 frakciójában

Címoldal

Az MSZ 21454-6:1986 helyett.

MSZ EN ISO 15528:2013

Festékek, lakkok, valamint festékek és lakkok nyersanyagai. Mintavétel (ISO 15528:2013)

Címoldal

Magyar cím

 

Festékek, lakkok, valamint festékek és lakkok nyersanyagai. Mintavétel (ISO 15528:2013)

Festékek, lakkok, valamint festékek és lakkok alapanyagai. Mintavétel (ISO 15528:2013)

 

Angol nyelvű nemzeti szabvány

Az MSZ EN 14214:2012+A2:2019 Folyékony ásványolajtermékek. Zsírsav-metil-észterek (FAME) dízelmotor-hajtóanyagként és fűtési célra. Követelmények és vizsgálati módszerek című szabvány helyesbítése a következő:

A szabványt ki kell egészíteni az előzményszabvány (MSZ EN 14214:2012+A1:2014) Nemzeti mellékletével.

 

2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítés

 

Angol nyelvű nemzeti szabványok

 

 

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 55035:2017

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavartűrési követelmények (CISPR 35:2016, módosítva)

EN 55035:2017/AC:2019, November

MSZ EN 61400-2:2015

Szélerőművek. 2. rész: Kis szélerőművek (IEC 61400-2:2013)

EN 61400-2:2014/AC:2019, November

MSZ EN 61400-11:2013/A1:2018

Szélturbinák. 11. rész: Az akusztikus zaj mérési módszerei (IEC 61400-11:2012/A1:2018)

EN 61400-11:2013/A1:2018/AC:2019, November

MSZ EN IEC 61000-4-18:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019)

EN IEC 61000-4-18:2019/AC:2019, October

MSZ EN IEC 62040-1:2019

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62040-1:2017)

EN IEC 62040-1:2019/AC:2019, November

 

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.