Szabványok júniusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. június 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

1. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítés

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 50129:2019

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági elektronikai rendszerek biztosítóberendezésekhez

EN 50129:2018/AC:2019, April


2. CEN által kiadott javítási értesítők

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A CEN által közzétett javítás

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 16603-20-20:2019

Űrtechnika. A tápegység villamossági tervezésének és interfészének követelményei

A 3.2.3. szakasz szövege és a 3-2. ábra módosult.

MSZ EN 9102:2016

Repülés és űrhajózás. Minőségügyi rendszerek. Első mintaellenőrzési követelmények

Az 1. és 2. táblázati forma módosult.

MSZ EN ISO 23874:2019

Földgáz. Gázkromatográfiai követelmények a szénhidrogének harmatpontjának kiszámításához (ISO 23874:2006)

A szabvány francia címe az ISO-szabvány francia változatának címére módosult.

 

A helyesbített nemzeti szabvány

Az ISO által kiadott helyesbített változat címe

hivatkozási száma

címe

MSZ EN ISO 19014-1:2019

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 1. rész: Módszertan a vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő részeinek és teljesítménykövetelményeinek meghatározására (ISO 19014-1:2018)

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 1. rész: Módszertan a vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő részeinek és teljesítménykövetelményeinek meghatározására (ISO 19014-1:2018, 2019. februári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 5175-2:2018

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 2. rész: Lángfogó (visszacsapásgátló nélküli) eszközök (ISO 5175-2:2017)

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 2. rész: Lángfogó (visszacsapásgátló nélküli) eszközök (ISO 5175-2:2017, 2019. januári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11073-10419:2016

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10419. rész: Eszközönkénti részletezés. Inzulinpumpa (ISO/IEEE 11073-10419:2016)

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10419. rész: Eszközönkénti részletezés. Inzulinpumpa (ISO/IEEE 11073-10419:2016, 2018. márciusi helyesbített változat)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.