Szabványok áprilisi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. április 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

1. MSZT által kiadott helyesbítés

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

  • MSZ EN 998-1:2017 Előírás falazati habarcsra. 1. rész: Kültéri és beltéri vakolóhabarcs

2.2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

  • MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 50107-3:2019

A legfeljebb 1000 V névleges hivatkozási feszültségű, kisülőlámpákkal és/vagy LED-ekkel (világitó diódákkal), és/vagy EL- (elektrolumineszcens) fényforrásokkal ellátott fényjelzések termékszabványa, az általános világítás, a közúti vagy vészhelyzeti célú fényjelzések kivételével

EN 50107-3:2018/AC:2018, October

MSZ EN 55016-4-2:2011/A2:2019

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A2:2018)

EN 55016-4-2:2011/A2:2018/AC:2019, February

MSZ EN 61058-1-1:2017

Készülékkapcsolók. 1-1. rész: Mechanikus kapcsolók követelményei (IEC 61058-1-1:2016)

EN 61058-1-1:2016/AC:2019, February

MSZ EN 61058-1-2:2017

Készülékkapcsolók. 1-2. rész: Elektronikus kapcsolók követelményei (IEC 61058-1-2:2016)

EN 61058-1-2:2016/AC:2019, February

MSZ EN 62852:2015

Egyenáramú alkalmazások csatlakozói fotovillamos rendszerekben. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 62852:2014)

EN 62852:2015/AC:2019, February

MSZ EN IEC 60332-3-10:2019

Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-10. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. Vizsgálóberendezés (IEC 60332-3-10:2018)

EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018, November

MSZ EN IEC 60404-6:2019

Mágneses anyagok. 6. rész: A lágymágneses, fémes és porkohászati eljárással előállított anyagok mágneses tulajdonságainak mérési módszerei a 20 Hz-től 100 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban, gyűrűs próbatestekkel (IEC 60404-6:2018)

EN IEC 60404-6:2018/AC:2018, December

MSZ EN IEC 60404-16:2019

Mágneses anyagok. 16. rész: Vasalapú amorf szalag mágneses tulajdonságainak mérési módszerei lapteszterrel (IEC 60404-16:2018)

EN IEC 60404-16:2018/AC:2018, December

MSZ EN IEC 60728-113:2019

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 113. rész: Fényvezető rendszerek kizárólag digitális csatornával töltött műsorszóró jelátvitelhez (IEC 60728-113:2018)

EN IEC 60728-113:2018/AC:2018, December

MSZ EN IEC 62442-2:2019

Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 2. rész: A nagynyomású kisülőlámpák működtetőeszközei (a fénycsövek kivételével). Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-2:2018)

EN IEC 62442-2:2018/AC:2018, December*

MSZ EN IEC 62933-2-1:2018

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 2-1. rész: Egységjellemzők és vizsgálati módszerek. Általános előírások (IEC 62933-2-1:2017)

EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019, February

 * Megjegyzés: A helyesbítést az MSZ EN IEC 62442-2:2019 már tartalmazza.

2.3. CEN által kiadott javítási értesítő

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat. Ezek a változtatások a szabványok fő szövegét érintik.

A helyesbített változatban lévő változtatások az aktív linkre kattintva a szabvány „Foreword" című fejezetében megtekinthetők.

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabvány helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny is tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.