Szabványok januári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. január 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

1. MSZT által kiadott helyesbítés

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

  • MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei

 

2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítés

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 60669-1:2018

 

Kapcsolók háztartási és hasonló
jellegű, rögzített villamos
szerelésekhez. 1. rész: Általános
követelmények
(IEC 60669-1:2017, módosítva)

EN 60669-1:2018/AC:2018,
November

 

3. CEN által kiadott javítási értesítő

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat. Ezek a változtatások a szabványok fő szövegét érintik.

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

  • MSZ EN ISO 21528-2:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer az Enterobacteriaceae kimutatására és számlálására. 2. rész: Telepszámlálásos módszer (ISO 21528-2:2017, 2018. 06. 01-jei helyesbített változat)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.