Egyéb szabványosítási közlemények

SZABVÁNYOK PROGRAMBA VÉTELE

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok kidolgozását vette programba:

MSZ ISO 5658-2 Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési termékeken és közlekedési eszközök elemein

MSZ ISO 8301 Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. Hőárammérő készülék

Felvilágosítást ad: Bernáth Csaba, e-mail: cs.bernath@mszt.hu

 

MSZ ISO 10013 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a dokumentált információhoz

MSZ ISO 21500  Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Összefüggések és fogalmak

Felvilágosítást ad: Antal Andrea, e-mail: a.antal@mszt.hu

 

SZABVÁNYOK TERVEZETT PROGRAMBA VÉTELE

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában:

MSZT/MB 102 „Cement és mész” nemzeti szabványosító műszaki bizottság

MSZ 4717 A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagai

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.

Felvilágosítást ad: Szendy Csabáné, e-mail: m.szendy@mszt.hu