A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése

Az Agrárminisztérium támogatásával magyar nyelven megjelent az MSZ ISO 1996-1:2020 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások szabvány, amely meghatározza az emberi környezeten belüli zaj leírására alkalmazandó alapmennyiségeket és alapvető értékelési eljárásokat. Emellett megadja a környezeti zaj értékelésére szolgáló módszereket is, valamint iránymutatást ad a lakosságnak a különböző típusú környezeti zajoktól származó hosszú távú zajterhelésre adott potenciális reakciójának becslésére.

Szerte a világban a különböző módszerek széles körét alkalmazzák az egyes zajtípusokra vonatkozóan, amely jelentős nehézségeket okozott a nemzetközi összehasonlítások és megállapodások terén. Ezért a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) kidolgozta az ISO 1996 szabványsorozatot, amellyel lehetővé vált a módszerek nemzetközi harmonizációja.

Az ISO 1996 első részében leírt módszerek és eljárások célja, hogy alkalmazhatók legyenek egy adott helyszínt érő, különböző forrásokból származó, az eredő zajterheléshez hozzájáruló zajokra. Az ISO 1996-1 közzétételekor, a technológia állását figyelembe véve a hosszú távú zajártalmak értékelésére legjobban a korrigált egyenértékű A-hangnyomásszint elfogadása felelt meg, amelynek megnevezése „megítélési szint”. A „megítélési szint” kifejezést azoknak a fizikaizaj-számításoknak vagy méréseknek a leírására használták, amelyeket egy vagy több korrekcióval módosítottak. E megítélési szintek alapján megbecsülhető a hosszú távú lakossági válasz.

Az ISO 1996 szabványsorozat célja, hogy a hatóságok/szervezetek számára segítséget nyújtson az emberi környezetben lévő zaj leírására és értékelésére. Az ISO 1996-1 szerinti alapelvek alapján pedig kidolgozhatók a zajra vonatkozó megfelelő, elfogadható határértékek.

A szabványsorozat 2. része a hangnyomásszintek meghatározását tartalmazza.

A Muntag András (EnviroPlus Kft.) által szakmailag kiválóan elkészített MSZ ISO 1996-1:2020 magyar nyelvű szabványjavaslat tárgyalásán részt vett  Bite Pálné dr. (Magyar Mérnöki Kamara), Dr. Czupy Imre (Soproni Egyetem), Kvojka Ferenc (Optikai Akusztikai Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület) és Mészáros Henriette (Dunaferr Labor Nonprofit Kft.), akik szintén hozzájárultak a szabvány magyar nyelvű kidolgozásának sikeréhez. Ezúton is köszönjük munkájukat!

Csík Gabriella

2020. március