Felhívás

Konzultáció a CEN és CENELEC 2030-ig tervezett hosszú távú stratégiájáról

A CEN és a CENELEC Igazgatóságai 2019-ben kezdeményezték az új hosszú távú stratégia kidolgozását. Dedikált munkacsoport létrehozásával megszületett az első tervezet, mely felkészíti az ESO-k tagjait az európai szabványosításra váró kihívások sikeres teljesítésére. Jelen konzultáció keretében az MSZT is várja tagjai és egyéb érdekelt felek véleményét, hozzászólásait a stratégiai dokumentum tervezetéhez.

A stratégia átfogó víziót alkot a jövőről, mely szerint a biztonságos, fenntartható és versenyképes Európa a fő cél a szabványosításon keresztül.

Négy fő témakör alkotja a stratégia alapján kidolgozandó megvalósítási tervet:

  • Újra meg kell határozni az Európai Bizottsággal való partneri kapcsolatot.
  • A digitális átalakulást be kell fogadni és hasznosítani kell a szabványosítási folyamatok átalakítására.
  •  A szabványalkalmazókat stratégiai szinten kell megszólítani, igényieket folyamatosan figyelni kell.
  • A jövő szabványalkotói, bizottsági tagjai részére el kell juttatni a megfelelő információkat, a szabványosítást attraktívvá kell tenni.

A konzultáció keretében az Önök véleményét is várjuk 2020. február 27-ig a d.krantz@mszt.hu e-mail-címre. A hozzászólások összesítését követően a végleges stratégiát a szervezetek 2020. júniusi közgyűlésein fogadhatják majd el.

 

Krantz Domokos

2020. február