HírekAz ONVILL Kft. integrált minőségirányítási rendszerének (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) sikeres tanúsítása

Az ONVILL Elektrotechnikai Létesítményeket Építő, Karbantartó és Technológiai Szerelő Kft. 2004 óta működő, az MSZT által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szabványon alapuló minőségirányítási rendszerével integrálva, a környezetvédelem (a környezetvédelmi elvárások teljesítése) és a fenntartható fejlődés érdekében 2021-ben bevezette az MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert is. Az MSZT által szeptemberben befejezett MSZ EN ISO 9001 szerinti megújító, valamint az MSZ EN ISO 14001 szerinti kezdeti tanúsítási eljárás MSZT- és IQNET-tanúsítványt eredményezett a kis- és középfeszültségű áramszolgáltatói, illetve ipari hálózatok szerelése és karbantartása; ipari épületszerkezeti szerelés; építőmesteri és kiegészítő szakipari munkák alkalmazási területen.

 

A DMRV Zrt. integrált minőségirányítási rendszerének (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) sikeres tanúsítása – az MSZT új, tanúsított ügyfele

A Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyéhez tartozó 120 település közel 500 ezer lakosának vízellátásáért, valamint 96 település közel 400 ezer lakosának szennyvízelvezetéséért felelős DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a színvonalas és biztonságos közüzemi szolgáltatás érdekében MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és ezzel integrált, MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Az integrált rendszer MSZT által végzett, szeptemberben véget ért auditja MSZT-tanúsítványt eredményezett ivó- és ipari víztermelés és -elosztás, szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés, mélyépítés és építőipari tevékenység alkalmazási területen.

 Sikeres okirat-megújító eljárás – kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén – a Hightech Natural Zrt.-nél

A Hightech Natural Zrt. 2010-ben alakult Babos Natural Zrt néven. A vezérigazgató sok éves gyógyszeripari tapasztalat után döntött úgy, hogy kozmetikumokkal szeretne foglalkozni.  A több mint 7 éves kutató-fejlesztő munka eredményeképp születtek meg a DRHAZI hightech hatóanyag-kozmetikumok, amelyeket folyamatosan fejlesztenek. A DRHAZI hightech hatóanyag-kozmetikumokat manuális technikával saját maguk gyártják és fejlesztik Magyarországon, a Pilis szívében, családi vállalkozás keretében. A vezetés elkötelezett a szabályozott módon történő termékelőállítás iránt, ezért döntöttek az MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány alkalmazása és sikeres működtetése mellett , mely a Magyar Szabványügyi Testület igazoló eljárása során bizonyítást nyert.

 

Az MSZT antikorrupciós (AKIR-) valamint, információbiztonsági és informatikai szolgáltatási (IBIR/ITIL) auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2021. szeptember 03-án került sor az MSZT AKIR-, valamint IBIR/ITIL auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A találkozó főbb témái az MSZT általános éves összefoglalóján, valamint az eljárások és formanyomtatványokváltozásainak ismertetésén túl kiterjedtek az információbiztonsági szabványok változásaira, az ISO/IEC 19770-1 Informatika. IT-eszközgazdálkodás szabvány bemutatására, az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági- és MSZ EN ISO 22301 üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerszabványok összehasonlítására, az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány auditálási tapasztalataira, továbbá a felhőalapú szolgáltatások lehetőségének kihasználására a tanúsítási eljárásokban. Az AKIR-auditorok részére ismertetésre került az ISO 37002 útmutatószabvány, majd az előadók összefoglalták az MSZ ISO 37001 szabványokhoz köthető auditok gyakorlati tapasztalatait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

Az ENSZ a levegőterheltség globális problémájára való figyelemfelhívásként 2019 decemberében szeptember 7-ét a „Tiszta levegő a kék égboltért” nemzetközi napjává nyilvánította. A jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

 

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása – VP2-4.1.8-21

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadottérték-termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák, valamint precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások kiemelt támogatása.

 A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ négyes integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítási eljárása

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) feladataival, küldetésével, jövőképével és stratégiájával összhangban működteti integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 (MIR), MSZ EN 15224:2017 (EeIR), MSZ EN ISO 14001:2015 (KIR) szabványok szerint, melyet kibővített az MSZ ISO 45001:2018 – a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) – szabvánnyal. A négyes integrált irányítási rendszer sikeres működtetése a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási eljárása során bizonyítást nyert.

 

Aranyoklevél kiadása a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. részére

A Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. részére, a minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

2021 júliusában megjelent módosított, illetve hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

 Aranyoklevél kiadása az ÁTI DEPO Zrt. részére

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. részére az intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója 2021. június 28-ai dátummal aranyoklevelet adományozott.

 

Tájékoztató az IQNET 33. közgyűléséről

2021. június 7–11. között került megrendezésre az IQNET (Nemzetközi Tanúsító Hálózat, melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja) éves közgyűlése. A járványhelyzetre való tekintettel ez évben is online módon, videókonferencián keresztül zajlott a heti üléssorozat. A 33. közgyűlésen az IQNET Headoffice tevékenységének visszajelzését, az Állandó Bizottságok beszámolóit és a Bizottságok stratégiai mozgatórugóinak jóváhagyását követően a legfontosabb esemény az új partnerként csatlakozó ICS (Institute for System Certification, Bosnia and Herzegovina) bosnyák tanúsító szervezet társult tagként való megválasztása volt. 

 

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése – VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 pályázati felhívás

A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására.

 Személyes szakmai egyeztetés az IQNet ügyvezető igazgatójával

A változó körülményekhez és az aktuális kihívásokhoz igazodva az IQNet Központ új kezdeményezéseként 2021. május 17-én személyes partneri egyeztetés zajlott le az IQNet ügyvezető igazgatója és az MSZT között. Az egyeztetés célja az IQNet tagjainak tájékoztatása volt a szervezet jövőbeli kezdeményezéseiről, a projektekről, valamint az üzleti lehetőségekről.

 


Aranyoklevél kiadása a VOLÁNPACK Zrt. részére

A VOLÁNPACK Csomagoló és Szolgáltató Zrt. részére a szervezet minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentősek. Több olyan, természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk elengedhetetlenül fontos feladat.

 Aranyoklevél kiadása a Pharmatextil Kft. részére

A Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft. részére a szervezet minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott.

 

2021 áprilisában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 Sikeres áttérés az új, munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszerszabványra (MSZ ISO 45001:2018) a TIGÁZ Zrt.-nél

A TIGÁZ Zrt. Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, amely hazánk 7 megyéjében üzemelteti földgázelosztó rendszerét. A szervezet munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszerét (MSZ ISO 45001:2018) az integrált irányítási rendszeren belül (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015) működteti, és az esedékes okirat-megújító audit alkalmával eredményesen áttért a MEBIR-szabvány MSZ ISO 45001:2018-as verziójára.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása és az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a cikkben szereplő jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása és az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

 

Nemzeti Kiválóság Díjjal ismerik el a legsikeresebb magyar szervezeteket

A Magyar Minőség Társaság (MMT) Magyar Minőség lapjának 2021. áprilisi számában jelent meg az alábbi cikk a fenti címmel, mely szerint ismét lehetőség nyílik a hazai vállalkozások és szervezetek számára, hogy megmutassák kiváló teljesítményüket, a bizonyítottan sikeres társaságok már pályázhatnak a Nemzeti Kiválóság Díjra. A cikket az MMT előzetes hozzájárulásával, változatlan tartalommal közöljük, ezzel hozzájárulva az információ minél szélesebb körben való továbbterjesztéséhez.

 


Akkreditált tanúsítás – MEES 2.0

Elsőként nyújt akkreditált MEES 2.0 tanúsítási szolgáltatást a Magyar Szabványügyi Testület a Nemzeti Akkreditáló Hatóság döntése alapján.

 

ACIS PLAN Kft. tanúsított minőségirányítási rendszere – az MSZT új ügyfele

Az ACIS PLAN Kft. tevékenysége elsősorban üzemanyagtöltő állomások komplex tervezése (a projekt lebonyolítása a használatbavételi engedély megszerzéséig), olajipari és veszélyes folyadékok, gázok technológiai rendszereinek tervezése, felelős műszaki vezetői projektek lebonyolítása, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátása (épületgépészet, GO szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltőtelepek építése/ kivitelezése területen). Szolgáltatásaik színvonalának folyamatos tökéletesítése és a vevőik elégedettsége érdekében bevezették, majd 2021-ben az MSZT Tanúsítási Titkársággal tanúsíttatták az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszert.

 

A Megfelelőségtanúsítási Kollégium (MK) 2021. február 10-i online ülése

Az érdekelt felek képviseletét ellátó testület ülésén elemezte és értékelte az MSZT tanúsítási tevékenységének pártatlanságát, átláthatóságát és fejlesztési lehetőségeit. Az online formában megtartott ülés résztvevői a beszámolókat elfogadták és egyetértettek abban, hogy az MSZT az irányítási rendszertanúsítási tevékenységét érintő lehetséges veszélyeket folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és a szükséges intézkedéseket végrehajtja, valamint tevékenységét pártatlanul végzi.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

Fontos cél a vizek épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az azonos legyen a használat előtti minőséggel. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve a felszíni és a felszín alatti vizek tisztaságának megőrzését, javítását.

 Sikeres, új MSZ ISO/TS 22163:2017 szerinti rendszer tanúsítási és IQNet SR 10 megújító eljárás a Stadler Magyarország Kft.-nél

A Stadler Magyarország Kft.-t 2005-ben alapították, a Stadler szerviz divíziójának tagjaként. A szerviz divízión belül kötöttpályás járművek karbantartását, hibaelhárítását, javítását, mosását, tisztítását, továbbá a vasúti járművek hordműveinek, futóműveinek, forgóvázainak szerelését és javítását végzik a pusztaszabolcsi és szolnoki telephelyeiken.

A vállalat az MSZ EN ISO 9001 (MIR), az MSZ EN ISO 14001 (KIR), majd az IQNet SR 10 szerinti társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének tanúsíttatását követően 2020 decemberében az MSZ ISO/TS 22163 (VIR) szabványnak való megfelelőségét is igazolta.

 

Az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszer tanúsítása területén – a Radchem Kft.

A Radchem Kft.-t 2016. március 24-én alapították. Kezdetben sugárvédelmi tanácsadással, sugárvédelmi rendszerek tervezésével és sugárvédelmi mérőeszközök kereskedelmével foglalkoztak. A megnövekedett piaci érdeklődésre és igényekre reagálva a cég tovább bővítette tevékenységi körét a zárt radioaktív sugárforrások import- és reexport-kereskedelmére, illetve saját tervezésű berendezések gyártására. Vezetői döntésük alapján tevékenységük támogatására bevezették a MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, melynek sikeres működtetése a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási eljárása során bizonyítást nyert.

 

Fókuszban a biztonságos játszótér az önfeledt játékért! Az MSZT játszótéri eszközök biztonságosságát ellenőrző szolgáltatása

A játszótéri eszközök üzemeltetői a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint kötelesek a játszótéri eszközök állapotát és biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni. A Magyar Szabványügyi Testület a gyártóktól és az üzemeltetőktől független szervezetként végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését.

 

2021 januárjában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


A bizalmat együtt építjük! 

2020-ról pozitívan: MSZT-IQNet szakmai együttműködései, bizalmon alapuló partneri kapcsolatok és az IQNet 30. évfordulója.

 

Az MSZT új ügyfele – antikorrupciós irányítási rendszer (MSZ ISO 37001:2019) tanúsítása területén – a 4iG Nyrt.

A 4iG Nyrt.-t 25 éves piaci tapasztalata, a folyamatos innováció, magasan képzett szakemberei és az ügyfelek igényeit kiszolgáló megbízható megoldásaik tették Magyarország egyik piacvezető IT-vállalatává. A Csoport üzleti működésének és sikerének alapját az ambiciózus célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény és a minden körülmények között tisztességes üzleti magatartás képezi a jogszabályok, a belső szabályzatok, illetve a szakmai és az etikai szabályok betartása mellett. Tevékenységüket az MSZ ISO 37001 szabvány szerint felépített antikorrupciós irányítási rendszer szerint végzik. A szervezet követelményszabványnak való megfelelő működését igazolja az MSZT, harmadik fél által, 2020 decemberében befejeződött tanúsítása.

 

Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén – a Danutek Hungary Kft.

A Danutek Hungary Kft. az elektronikai gyártóipar szereplői számára kínál teljes körű gyártási, automatizálási megoldásokat, viszonteladói és szerviztámogatói tevékenységet, telepítési és beüzemelési, valamint kapcsolódó oktatási tevékenységet végez. A szervezet hosszú távú céljainak elérése, tevékenységének támogatása és a minőségi ügyfélközpontú kiszolgálás folyamatos fejlesztése érdekében elkötelezettséget vállalt az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer, és az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésére és tanúsíttatására.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az elmúlt évtizedben kiemelt célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. A gazdálkodó szerveztek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

 Lezajlott az első MEES 2.0 szerinti áttérés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény felügyeleti eljárása során

A Budapest XV. kerületében működő Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény küldetése a kerületi lakosok magas szintű szakorvosi ellátása. Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2015 és Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése mellett. A szervezet integrált irányítási rendszere 2012 óta tanúsított az MSZT által, és a 2020-ban esedékes felügyeleti audit alkalmával elsőként tért át eredményesen a MEES 2.0 verziójára.

 

Aranyoklevél kiadása a BABLENA TRADE Kft. részére minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a BABLENA TRADE Kft.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

Az MSZT online auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. november 26-án került sor a KIR-MEBIR-EgIR auditorok online továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. A KIR-MEBIR-EgIR auditortalálkozó célja a belső szabályozó dokumentumok és új szabványok előírásainak ismertetésén túl, tényezőspecifikus előadásokon keresztül az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.

 

2020 novemberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 

DECEMBER 9. – KORRUPCIÓELLENES VILÁGNAP

A Korrupcióellenes Világnap (december 9.) létrehozásának célja, hogy fókuszba állítsa a korrupció negatív hatásait, és hatékony fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítására. Az ISO 37001 az első olyan nemzetközi irányítási rendszerszabvány, amelyet kimondottan a korrupció és a vesztegetés ellen dolgoztak ki. Az MSZT, döntése alapján, az MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási követelményszabvány szerinti tanúsítási szolgáltatását akkreditáltan kívánja nyújtani, ezért tájékoztatjuk jelenlegi és leendő partnereinket, hogy az akkreditálási folyamatot megkezdtük.

 

A biztonságos élelmiszer-előállítást segíti a NAK új kiadványa​

Megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) „Biztonságos élelmiszer-előállítás” című, ingyenesen letölthető háromkötetes kiadványa, melyet az élelmiszeripari vállalkozások számára dolgozott ki. A kiadvány elkészítésében szerzőként fontos szerepet vállalt Sósné Dr. Gazdag Mária, az MSZT vezető auditora, társszerzőként Kéki Zsuzsanna, a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetője és Petrányi Adrienn, a Szabványosítási Titkárság lektora. A sajtóközleményt a NAK hozzájárulásával közöljük.

 
Sikeres áttérés az új munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerszabványra (MSZ ISO 45001:2018) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél

A NÚSZ Zrt. nemzetstratégiai jelentőségű társaság, mely több évtizedes múltra tekint vissza. A szervezet tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, a környezetet, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. A szervezet munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszere a működtetett integrált irányítási rendszeren belül 2014 óta tanúsított az MSZT által, és a 2020-ban esedékes okirat-megújító audit alkalmával eredményesen áttért a MEBIR-szabvány MSZ ISO 45001:2018 verziójára.

 

Az MSZT online auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. október 15-én került sor a MIR-auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzés célja az MSZT belső dokumentációjának változásával és a nemzetközi auditgyakorlatokat ismertető dokumentumok módosulásával kapcsolatos ismeretek, a vasúti szervezetek minőségirányítási rendszerének követelményeit tartalmazó szabványismeretek, továbbá a távauditálási tapasztalatok megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori tapasztalatok cseréje volt.

 

Kertészeti üzemek korszerűsítése – A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3-20

A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését, valamint további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése. A Felhívás tartalmi értékelése során a környezeti szempontok érvényesítésének vizsgálatakor pontértékkel bír az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítvány megléte.

 

2020 októberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


Az MSZT online antikorrupciós (AKIR-) auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. szeptember 30-án került sor az MSZT AKIR-auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az AKIR-auditor-találkozó főbb témái az ISO 37001 szabvány követelményeinek és az MSZT eljárásainak, formanyomtatványainak ismertetésén túl a vállalati szintű korrupciós gyakorlatokat és szervezeti kockázatokat, valamint a távauditálás tapasztalatait érintették. A képzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése.

 

Aranyoklevél kiadása a Bárdi Autó Zrt. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott a Bárdi Autó Zrt.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Megfelelőségértékelés a Covid19 alatt (Az ISO CASCO/STAR felmérése – kivonat)

A koronavírus 2019 végi megjelenése, majd az ebből fakadó világjárvány szinte minden tevékenységre hatással volt, beleértve a megfelelőségértékelést is. 2020 májusában az ISO Megfelelőségértékelési Bizottságának Stratégiai Szövetsége és Szabályozó Csoportja (CASCO/STAR) felmérést készített a megfelelőségértékelésben dolgozók között, hogy megértse azok Covid19-hez kapcsolódó kihívásait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A levegőterheltség globális problémájára való figyelemfelhívásként szeptember 7-ét az ENSZ a „Tiszta levegő a kék égboltért” nemzetközi napjává nyilvánította. A következő jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

 

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése – GINOP-1.2.11-20

A Felhívás célja a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében az innovatív, nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozások növekedési lehetőségeinek javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, valamint az egyre erősödő zöldgazdaságba az eddigieknél nagyobb mértékű bekapcsolódása a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A GINOP-1.2.11-20 pályázat által lehetőség nyílik az irányítási rendszerek kiépítésének és tanúsíttatásának részbeni támogatására.

 


Az MSZT új ügyfele – minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén – az ACPM IT Kft.

Az ACPM IT Kft. globális tevékenységet folytató tanácsadó cég, nemzetközi ügyfeleiknek a legmagasabb szintű szolgáltatást tudják nyújtani IT-tanácsadási területeken. A cég szolgáltatásai minőségének folyamatos fenntartása, az ügyfelek, partnerek és saját adatainak védelme és az érdekelt felek IT- és információbiztonsági elvárásainak való folyamatos megfelelés biztosítása érdekében az MSZT által tanúsíttatta az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeit kielégítő információbiztonsági irányítási rendszerét.

 

Sikeres áttérés az új energiagazdálkodási irányítási rendszerszabványra (MSZ EN ISO 50001:2019) az ÁTI Depo Közraktározási Zrt.-nél

Az ÁTI Depo Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitással rendelkező logisztikai szolgáltatója. A szervezet energiagazdálkodási irányítási rendszere a működtetett integrált irányítási rendszeren belül 2018 óta tanúsított a Magyar Szabványügyi Testület által. Az irányítási rendszerek fejlesztése iránti elkötelezettségüket bizonyítva, 2020-ban az elsők között vállalták az új irányítási rendszerszabványra való áttérést (MSZ EN ISO 50001:2019).

 2020 augusztusában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 A Birla Carbon Hungary Kft. energiagazdálkodási irányítási rendszerének sikeres áttérése az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványra

A Birla Carbon Hungary Kft. ipari korom gyártásával és fejlesztésével foglalkozik, lépést tartva a kor követelményeivel és megfelelve azoknak, kiemelt figyelmet fordít a termék-előállítás során az energiahatékonysággal, az energiahasznosítással és az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív, mérhető eredmények megvalósítására. Az MSZT felkészült auditorai 2020 júniusában végezték el a szervezet energiagazdálkodási rendszerének felügyeleti és egyben az MSZ EN ISO 50001 szabvány 2019. évi verziójára vonatkozó áttérési auditját.

 

Sikeres alkalmazásiterület-bővítés felügyeleti audit alkalmából a TCT HUNGARY Kft. integrált – minőség-, környezetközpontú és információbiztonsági – irányítási rendszer területén

A hazai telekommunikációs piacon 1989 óta díjszámláló és vonalminőség-vizsgáló berendezések gyártásával és fejlesztésével jelen lévő TCT HUNGARY Kft. alkalmazási területét innovatív szemléletmódjának köszönhetően tovább bővítette a 3D fémnyomtatási kapacitás kialakításával. Az auditorok javaslata alapján a Magyar Szabványügyi Testület pozitív döntést hozott az alkalmazási terület bővítése okán a módosított nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása, az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a cikkben szereplő jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása és az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

 


HELLO HIGIÉNIA!​

Ellenőrzött biztonság és higiénia
Az IQNet Ltd. új tanúsítási szolgáltatása

A vállalkozások számára a COVID–19-világjárvány mindent megváltoztatott. Az új helyzetben a bizalom elnyerése és fenntartása fontosabb, mint valaha. A vendégek és az ügyfelek döntésekor kiemelkedő prioritást kap a higiénia és a biztonság. A negatív hatásokkal szemben, piaci pozíciójuk visszaszerzéséhez a szálloda- és vendéglátóiparnak is felkészültnek és rugalmasnak kell lennie, továbbá a megváltozott vevői igényekhez szükséges alkalmazkodnia.

 

Az MSZT új ügyfele – minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása területén – a HÉSZ-VILL Kft.​

A HÉSZ-VILL Kft. 0,4 kV-os elosztóberendezések gyártásával, szerelésével, épületvillamossági építési és hálózati szerelési tevékenységgel, valamint generálkivitelezési tevékenységgel foglalkozik. A Társaság az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti okirat-megújító és az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti tanúsítási eljárásának integrált lefolytatására a Magyar Szabványügyi Testületet kérte fel.

 


Az MSZT online információbiztonsági auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. június 25-én került sor az információbiztonsági (IBIR-) és információtechnológiai (ITIL-) auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzés célja az új ismeretek, szabványváltozások, távauditálási tapasztalatok megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori és akkreditálási tapasztalatok cseréje volt.

 

2020 júniusában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet utáni ütemezésével kapcsolatban.

 

Az MSZT új ügyfele a minőségirányítási rendszer tanúsítása területén az Olajkút Fehérvár Kereskedelmi Kft.​

Az Olajkút Fehérvár Kft. kamionmosó, illetve tartálytisztító állomás üzemeltetésével foglalkozik, gazdasági céljainak eléréséhez, az elvégzett munka minőségének folyamatos garantálására, hogy a vevői igények minél teljesebb körű kielégítése megtörténjen, továbbá a piaci lehetőségeinek kiterjesztése érdekében 2020-ban döntött az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése és az MSZT általi tanúsíttatása mellett.

 

Sikeres okirat-megújító eljárás a Budapesti Erőmű Zrt.-nél minőségirányítási rendszer tanúsítása területén

A Budapesti Erőmű Zrt. már több mint 100 éve vesz részt a főváros energiaellátásában, napjainkban is a főváros és környékének egyik legjelentősebb energiatermelője, aminek biztosítása érdekében alkalmazzák és működtetik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A pandémiahelyzet következtében az okirat-megújító auditot a nemzetközi és a hazai akkreditációs követelményekkel összhangban távaudit formájában végezte el az MSZT Tanúsítási Titkársága két jól felkészült auditorral.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentősek. Több olyan, természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

 


Sikeres információbiztonság-irányítási és üzletmenet-folytonossági integrált irányítási rendszer auditja a LOXON SOLUTIONS Zrt.-nél

A 2000-ben alapított LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a kockázatkezelési és hitelezési szoftverek piacának vezető szolgáltatójává vált Közép- és Kelet-Európa, valamint a FÁK országaiban. Ennek biztosítása céljából az eddig is eredményesen működtetett és az MSZT által tanúsított MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszerébe integrálták az MSZ EN ISO 22301:2020 szabvány szerinti üzletmenet-folytonossági irányítási rendszert, amelyet a Magyar Szabványügyi Testületnél elsőként tanúsíttattak.

 

Sikeres okirat-megújító eljárás a Caola Zrt.-nél

– minőségirányítási rendszer tanúsítása, valamint kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén                           

 

A Caola Zrt. kozmetikai, háztartásvegyipari készítményeket, szabadforgalmú inszekticideket gyárt és értékesít különböző kiszerelési formában. Ezek biztosítása céljából alkalmazzák és működtetik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint az MSZ EN ISO 22716:2008 szabványt, mely útmutatást nyújt a kozmetikai termékekkel kapcsolatos helyes gyártási gyakorlathoz (GMP). Az auditorok javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok, valamint a GMP igazoló okirat kiadására vonatkozólag.

 

VERSENYHATÁRIDŐ-HOSSZABÍTÁS: 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy az év elején meghirdetett 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny jelentkezési határidejét a szervező fél (JQA japán tanúsító szervezet) a kialakult COVID–19-járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbította:

Az új beadási határidő: 2021. május 31. (hétfő). A verseny témája változatlan marad.

 

2020 áprilisában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet alatti ütemezésével kapcsolatban.

 

Hatodik tanúsítási ciklusát kezdte az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód

– Aranyoklevél kiadása a minőségirányítási rendszer működtetésére –

 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód Gyógyintézet 2005 óta partnere a Magyar Szabványügyi Testületnek (MSZT). Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2020-ban immár a hatodik tanúsítási ciklust megkezdve végezte el a Gyógyintézet minőségirányítási rendszerének ISO 9001 szabvány szerinti megfelelőségértékelését, és hozott pozitív döntést a tanúsítási okirat, valamint az Aranyoklevél kiadásáról az Intézet számára.

 

Aranyoklevél kiadása a Papack Kft. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el a Papack Kft. minőségirányítási rendszerének működtetése iránti elkötelezettségét. A kitüntetést azok a szervezetek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a Rövid Ellátási Lánc (REL) együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen Felhívás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegíthetik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

Fontos cél a vizek épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az azonos legyen a használat előtti minőséggel. A szabványok változásának köszönhetően a jogszabályok, a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve a felszíni és a felszín alatti vizek tisztaságának megőrzését, javítását.

 Aranyoklevél kiadása a G és T Műanyagfeldolgozó és Szolgáltató Kft. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el a G és T Műanyagfeldolgozó és Szolgáltató Kft. minőségirányítási rendszere működtetése iránti elkötelezettségét. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási és az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsításának területén – a DOTO Systems Zrt. 

A 2019-ben alakult vállalat kizárólagosan végzi a DOTO System magyarországi és európai uniós fejlesztését és értékesítését. A cég vezetése elkötelezett a tevékenységének folyamatos fejlesztése és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása iránt, ezért döntött az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti integrált vállalatirányítási rendszer működtetése és tanúsíttatása mellett.

 

Társtanúsítás az MSZT tanúsított partnereinek az IQNet-hálózaton belül

A Magyar Szabványügyi Testület az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagjaként lehetővé teszi külföldi társtanúsítvány megszerzését. Ez a szolgáltatás különösen azoknak a vállalatoknak hasznos, amelyek olyan külföldi partnerekkel állnak üzleti kapcsolatban, akik saját országbeli tanúsítványt igényelnek, illetve amelyek piaci előnyre tehetnek szert, ha rendelkeznek az üzleti céljaik szerinti országban működő tanúsító szervezet tanúsítványával is.

 

2020 februárjában megjelent új, módosított, illetve hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen a követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 

Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet alatti ütemezésével kapcsolatban.

 


Az MSZT új ügyfele – minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása területén – a Profi-Bagger Kft.​

A Profi-Bagger Kft. 1993-ban alakult, fő tevékenysége kezdetben a használt és új földmunkagépek kereskedelme és szervizelése volt, mely a későbbiek során kiegészült a kommunális és hulladékfeldolgozó célgépek telepítésével. A Társaság az ISO 9001 és az ISO 14001 integrált irányítási rendszerének okirat-megújító auditja alapján az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-rendszertanúsítványt.

 

Aranyoklevél kiadása az NSL SECURITY Kft. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott az NSL SECURITY Kft. részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban​

Az elmúlt évtizedben kiemelten fontos célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. A gazdálkodó szerveztek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

 


Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási rendszer tanúsítása területén – a CREENSOL Kft.

A 2019-ben alapított CREENSOL Creative Engineering Solutions Kft. elsősorban a nukleáris ipar területén működő mérőeszközök, irányítástechnikai és technológiai informatikai rendszerek, erőművi szimulátorok fejlesztésére fókuszál. A Társaság minőségirányítási rendszerének tanúsítási auditja alapján az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-rendszertanúsítványt.

 

Sikeres információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása az MSZT új ügyfelénél, a TC2-nél

A felhőinformatikával foglalkozó TC2 portfóliójában szerepel a koncepcióalkotás, tervezés, oktatás, fejlesztés, implementálás, üzemeltetés új rendszerekre és a meglévők migrálására. A TC2 folyamatai fejlesztése és az információbiztonság kiemelt kezelése érdekében döntött az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti irányítási rendszer bevezetéséről és tanúsíttatásáról.

 


Tájékoztató az IQNet év végi üléséről​

Az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat), melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja, 2019. november 25–29. között tartotta év végi ülését Antalyában. A tagok szélesebb körben évente kétszer találkoznak a szervezet által nyújtott szolgáltatások, harmonizációs elvek, valamint tagsági kérdések frissítése, megvitatása és a szükséges döntések meghozatala érdekében.

 

Aranyoklevél kiadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye részére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye minőségirányítási rendszere működtetése melletti elkötelezettségét. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Eredményesen zárult a nemzetközi IQNet-audit az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület rendszertanúsításban elért nemzetközi és hazai elismertségét többek között az 1998-ban elnyert teljes jogú IQNet-tagság alapozta meg. A 33 ország 35 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat; The International Certification Network) számos lehetőséget teremt tagszervezetei számára, úgymint a nemzetközi szintű szakmai tapasztalatcserét, a jó tanúsítási gyakorlat partnerek közötti megosztását, a harmonizált tanúsítási eljárások alkalmazását, illetve ezek alapján az IQNet-tagok tanúsítványainak kölcsönös elismerését.

 

Áttérés a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok Kézikönyv (MEES) 2.0 változatára

2019. október 16-án megjelent a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv (MEES) 2.0 változata az Egészségügyi Közlöny LXIX. évfolyam 17. számában, amely az eddigi MEES 1.0 kézikönyvet váltja fel. Az akkreditált tanúsító testületek és a tanúsított szervezetek új szabványra való áttérésével kapcsolatos információkat a Nemzeti Akkreditálási Hatóság a 2019. november 15-én hatályba léptetett Áttérési ütemterv a Magyar Egészségügyi Ellátások Standardok (MEES) 2.0 alkalmazására című dokumentumában rögzítette.

 

Aranyoklevél kiadása a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

2019 novemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 


Az MSZT új ügyfele – a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása területén – a Dometál Préstechnikai Kft.

A Dometál Kft. működésében fontos szerepet játszik a vevői igényeknek való megfelelés, a kiváló minőség megteremtése, valamint a folyamatos fejlesztés mellett a környezetvédelem iránti elkötelezettség is. A Társaság elkötelezett, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos lépéseket integrálja mindennapi működésébe, s e feladatok ellátására, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány alapján vezette be környezetközpontú irányítási rendszerét. 

 

A gyermekek biztonsága a játszótereken

A gyermekek biztonsága a játszótereken – a Karc FM rádió riportja az MSZT játszóterek biztonságát vizsgáló tanúsítási menedzserével (a riport kezdete: kb. 13:50)

https://karcfm.hu/archiv/spajz-2019-10-21-0900-1159/

 

Aranyoklevél kiadása a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT-szolgáltatások üzletága részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. november 7-én került sor a KIR-MEBIR-EIR auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A KIR-MEBIR-EIR MSZT-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A levegő szennyezettségére a téli fűtési időszak beköszöntével nagyobb figyelmet fordítunk, azonban egész évben szükséges kiemelt fontosságúként kezelni a levegő minőségét, hiszen a szennyezett levegő komoly egészségügyi kockázatot jelent. A levegőminőség javítása és a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a társadalom közös érdeke. A jogszabályok betartása elősegíti a környezetet érő káros hatások csökkentését, ezáltal az emberi egészség védelmét is.

 


Aranyoklevél kiadása a HUNGAROCOM Híradástechnikai Kft. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott a HUNGAROCOM Híradástechnikai Kft.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Információbiztonsági auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. szeptember 16-án került sor az információbiztonsági auditorok interaktív továbbképzésére az MSZT Horváth Mihály téri székházában. A képzés célja az új ismeretek megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori és akkreditálási tapasztalatok cseréje volt. A találkozón az MSZT ISMS-auditorokon kívül ISMS-auditorjelöltek és integrált eljárásokban érdekelt MIR-auditorok is részt vettek.

 

2019 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága elsők között nyújtja az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti akkreditált tanúsítási szolgáltatást

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2019 júniusában két napon át tartotta az irodai helyszíni szemléjét az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén, kiemelt figyelmet fordítva az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány áttérési követelményeinek való megfelelőségre. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot az auditorok helyszíni megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. Köszönjük azoknak az ügyfeleinknek és auditorainknak, akik segítő támogatásukkal biztosították a zökkenőmentes és sikeres eljárás lebonyolítását. A NAH 2019. augusztus 29-én döntött a módosított  akkreditálási okirat kiadásáról, mely döntéstől kezdve a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága jogosult az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására.

 

Aranyoklevél kiadása a BioCo Magyarország Kft. részére az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének működtetésére​

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a BioCo Magyarország Kft.-nek élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

Napjaink felgyorsult világában az egyik legelterjedtebb és a lakosság legjelentősebb részét érintő környezetkárosító tényező a zajszennyezés. A zaj alattomos és szinte észrevétlenül hat az egészségünkre. A zajos környezetet a szívinfarktus egyik rizikófaktoraként is kezelik. Zaj hatására csökken a teljesítőképesség, romlik a koncentráció, ami balesetveszélyt okozhat.

 


Az MSZT új ügyfele az ARNICA Kft

Az ARNICA Kft. fő tevékenysége az étrend-kiegészítő termékek fejlesztése és gyártása. A szervezet célja, hogy minőségi termékekkel lássák el partnereiket, melyhez támogatást nyújt a bevezetett és működtetett MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti, illetve a GMP- és HACCP-rendszer. A Magyar Szabványügyi Testület auditeljárása igazolta a cég rendszerének követelmények szerinti működését.

 


Sikeres új információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítási eljárás a Hungaro DigiTel Kft.-nél

Hungaro DigiTel Kft. (HDT Kft.) működése és szolgáltatásai területén az érdekelt felek információbiztonsági elvárásainak való folyamatos megfelelést meghatározó tényezőként kezeli, ezeknek a feladatoknak az ellátására integrálta a meglévő MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított – és az idei eljárás után aranyoklevéllel minősített – minőségirányítási rendszeréhez az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerinti információbiztonság-irányítási rendszert.

 

2019 júliusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

 


A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága elsők között nyújtja az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok szerinti akkreditált tanúsítási szolgáltatását

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2019 májusában két napon át tartotta az irodai helyszíni szemléjét a Magyar Szabványügyi Testületnél (MSZT) az irányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, EgIR, MEES) tanúsítása területén integrált eljárásban, kiemelt figyelmet fordítva az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványokkal kapcsolatos áttérési követelményeknek való megfelelőségre.

 

Az első sikeres áttérés a munkahelyi egészségvédelem és biztonság új irányítási rendszerszabványára (MSZ ISO 45001:2018)

A Best-Vill. 2000 Kft. tevékenységének középpontjában a megbízó áll, törekvésük, hogy a társadalmi, meghatározott és az elvárt igényeinek folyamatosan és maradéktalanul megfeleljenek, a cégük iránti bizalmat megtartsák, illetve azt erősítsék. Működési stratégiájuk gyakorlati megvalósítása érdekében elsőként vállalták a Magyar Szabványügyi Testület tanúsított partnerei közül, hogy az MSZ ISO 45001:2018 szabvány követelményeit bevezetik és felkészülnek az új tanúsítási követelményekre.

 

Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási rendszer tanúsítása, valamint a kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén – a C&C Laboratory Kft.

A C&C Laboratory Kft. kozmetikai készítményei kiterjedt viszonteladói hálózatának köszönhetően ma már nem csupán Magyarországon, hanem a világ számos más pontján is megvásárolhatók. A Társaság az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 22716:2008 szabványok alapján bevezetett integrált irányítási rendszerével kívánja biztosítani vevői igényeiknek és a jogszabályi előírásoknak való folyamatosan megfelelő termék előállítását. A cég minőségirányítási és GMP-rendszerének szabványkövetelmények szerinti megfelelő működését a Magyar Szabványügyi Testület 2019 júniusában végzett auditeljárása igazolta.

 

Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. június 11-én került sor az ÉBIR-auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Horváth Mihály téri székházában:

Az ÉBIR-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, az audittapasztalatok megbeszélése volt.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

A fogyasztói társadalom óriási mennyiségű hulladékkal terheli környezetünket. A műanyag hulladékok fele egyszer használatos eszközökből származik, melyeknek lebomlási ideje több száz évre is tehető. A következő jogszabályok alkalmazása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok természetbe való visszakerülését hulladék formájában. 

 


Az MSZT új ügyfele − az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén − a Tiszafüredi Thermál Kft.

A Tiszafüredi Thermál Kft. célkitűzése a kiváló minőségű, lúgosító hatású italok és üdítőitalok előállítása, értékesítése, valamint a vásárlók bizalmának elnyerése és a meglévő kapcsolatok elégedettségének fenntartása mellett, az új piaci lehetőségek kialakítása. A Társaság ezeknek a feladatoknak az ellátására vezette be az MSZ EN ISO 22000:2018 alapján, az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerét.

 

Sikeresen lezajlott az első MSZ EN ISO 50001:2019 szerinti okirat-megújító eljárás a MAPEI Kft.-nél

A Mapei Kft. az építőipari segédanyaggyártás és -forgalmazás egyik legjelentősebb piaci szereplője. Munkájuk során elkötelezték magukat a kisebb energiafelhasználással járó technológiák alkalmazási arányának javítására, az energiafelhasználás fokozatos csökkentésére. A cég az energiagazdálkodási irányítási rendszerének esedékes okirat-megújító eljárása keretében elsőként tért át a Magyar Szabványügyi Testületnél az MSZ EN ISO 50001 szabvány 2019. évi verziójára.

 

2019 májusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 


 Az MSZT új ügyfele – az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsításának területén – az ACE Telecom Kft.

Az ACE Telecom Kft.  vállalati és lakossági ügyfelei részére kínál infokommunikációs megoldásokat. Szolgáltatásait – amelyek a közeljövő kihívásaira adnak választ – folyamatosan fejleszti, így gondoskodva arról, hogy ügyfeleinek ICT-rendszerei mindig naprakészek legyenek. A cég küldetése, hogy ügyfelei részére minőségi internet-, telefon- és adatközponti szolgáltatásokat nyújtson professzionális technológia alkalmazásával, illetve magas színvonalú ügyfélkiszolgálással.

 

 Jól vizsgázott az ID&Trust Kft. információbiztonság-irányítási és informatikai szolgáltatásirányítási rendszere a kezdeti tanúsítási eljárása során​

Az ID&Trust Kft. az elektronikus azonosítás és aláírás nemzetközi specialistája. 2002-es megalakulásuk óta olyan egyedi, korábban sehol sem alkalmazott informatikai termékekkel jelentek meg a nemzetközi piacon, mint az IDentity Suite azonosítókártya-platform, az SPPS kártya megszemélyesítő rendszer, a SmartSign Anywhere middleware vagy a GoodID.

 

 Aranyoklevél kiadása az ELEKTRO PROFI Vállalkozási Kft. részére minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetésére​

A Magyar Szabványügyi Testület az ELEKTRO PROFI Vállalkozási Kft.-nek aranyoklevelet adományozott minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan, eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

 Néhány kiemelten fontos érvén


yes jogszabály a felszín alatti vízzel és földtani közeggel kapcsolatban​

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek jelentősége ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentős. Több olyan természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

 

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!